Na��t�m str�nky...

Web o veganství ... a cestě k němu

Motto: Každé zmenšení poptávky po masu, mléku a vejcích znamená méně utrpení, a je tedy vykročením správným směrem.

Důvod č. 1
Respekt ke zvířatům

Zvířata jsou živé bytosti, které stejně jako my umí pociťovat bolest, strach a utrpení, ale také radost, přátelství či touhu po životě. Zvířata nejsou zboží, nejsou to věci ani výrobní jednotky. Přesto se chováme, jako by opak byl pravdou.

Kvůli masu, mléku a vejcím držíme zvířata v přeplněných klecích, kotcích či stísněných stájích, zacházíme s nimi jako s komoditami a odpíráme jim jejich nejzákladnější životní potřeby. Mnoho jich za celý svůj krátký život nevdechne čistý vzduch, neuvidí slunce a nepozná nic jiného než znečištěné betonové podlahy či klece.

Více o produkci živočišných potravin

Důvod č. 2: Životní prostředí a úcta ke zdrojům

Hospodářská zvířata zkonzumují velké množství krmiva, ale jen zlomek takto získané energie "přemění" na živočišné potraviny. Dochází tak k nesmírnému plýtvání potravou ve světě, kde téměř miliarda lidí trpí podvýživou. Obrovská koncentrace výkalů a močůvky navíc značně poškozuje životní prostředí.

Životní prostředí | Plýtvání zdroji

Důvod č. 3: Začít je snadné

Rozmanitá škála chutných veganských výrobků je již dostupná ve většině supermarketů a jejich sortiment se dále rozšiřuje. V prodejnách s biopotravinami a zdravou výživou a v dobrých vegetariánských restauracích pak objevíte poklady neznámé vašim chutím i veganské varianty běžných potravin.

Proč to nezkusit?