Mulesing – zákrok, při kterém se ovci zaživa trhají kusy kůže.
Ani ostatním hospodářským zvířatům se nevyhnuly kruté praktiky moderního agrobyznysu. I krůty, kachny, husy, králíci žijí často v páchnoucích, přeplněných budovách; jsou poškozeni genetickými manipulacemi a nuceni žít ve vysoce infekčním prostředím, kvůli čemuž trpí širokou škálou bolestivých nemocí. Většina krůt dostane před zabitím elektrický šok; průmyslově chované kachny jsou traumatizovány tím, že nemají přístup k vodě; králíci zase žijí v podobných klecích jako slepice.

Zvláštní kapitolou je chov ovcí. Ačkoli přirozené stádo ovcí čítá maximálně 60 jedinců, velkochovatelé je dnes drží až po tisících. V takových množstvích je nemožné kontrolovat zdravotní stav každého zvířete, a tak mnoho ovcí umírá víceméně nepovšimnuto – následkem nemocí, které se v obrovských stádech snadno šíří, špatného počasí (ovcím například chybí úkryt před mrazem) nebo nedostatku dobré pastvy či vody. Australským ovcím se navíc bez tlumení bolesti trhají kusy kůže okolo ocasu, aby se vytvořila zjizvená kůže, která není tak lákavá pro parazity. Velká část světové produkce vlny pochází právě z Austrálie.Další informace: