Napadlo by vás, že i ryby jsou, podobně jako psi a kočky, chytrá a zajímavá zvířata, s různorodými charaktery? Víte, že ryby se mohou naučit vyhýbat se sítím jen tím, že sledují jiné ryby, a dokáží od sebe rozeznat své společnice v hejnu? Víte, že některé ryby dovedou používat nástroje? Ano, i vědci již začali zjišťovat, jak mylné bylo podceňovat schopnosti a inteligenci ryb.

„Ryby jsou dnes považovány za zvířata, která disponují vysokou sociální inteligencí, která ovládají machiavelistické strategie ‚manipulace, trestání a usmiřování‘, která si tvoří stálé ‚kulturní‘ tradice a která spolu spolupracují při sledování dravců a získávání potravy. Ryby nejenže dokáží rozeznat své společnice v hejnu, ale umí také monitorovat jejich sociální postavení a sledovat vzájemné vztahy ostatních jedinců. Kromě toho používají nástroje, budují spletitá hnízda, a dokonce dávají najevo svou impozantně dlouhou paměť,“ tvrdí Kevin Laland, biolog ze skotské St Andrew’s University.

Burt de Perera z anglické univerzity v Oxfordu studoval mexické jeskynní ryby, které jsou slepé a identifikují předměty jen na základě jemných změn tlaku ve vodě. Z výsledků studie vyplynulo, že tyto ryby se nejen dovedou elegantně vyhýbat předmětům ve vodě, ale dokonce si do hlavy „zakreslí“ jakousi mapu probádaného území, pomocí níž snadno identifikují změny v prostředí. Na ty pak reagují výrazným zvýšením rychlosti, což jim zřejmě pomáhá lépe identifikovat tvar a velikost nových předmětů.

„Zjišťujeme, že ryby jsou velmi učenlivé a mají výbornou paměť. Jejich kognitivní schopnosti by mnoho lidí překvapily,“ komentuje Burt de Perera výsledky studií.

Studie univerzity v americkém Plymouthu ukázala, že ryby se mohou naučit používat páku, ze které padá jídlo jen v určitých hodinách. V další studii, tentokrát z univerzity v Edinburghu, nalezly duhovkovité ryby způsob, jak se vyvléci ze sítě. Když se s ní po jedenácti měsících setkaly znovu, hned věděly, jak se z ní dostat. Je to podobné, jako když si člověk pamatuje, co se naučil před 40 lety.

„Ryby jsou inteligentnější, než se zdá. Jejich kognitivní schopnosti se v mnoha oblastech, například v paměti, vyrovnají schopnostem „vyšších“ obratlovců, opice nevyjímaje. Možná je dokonce převyšují,“ říká Culum Brown, profesor na univerzitě v Sydney.

Někteří lidé ryby přesto považují za plavající rostliny. Ryby jsou přitom schopny cítit bolest ve srovnatelné míře jako psi a kočky, což svými slovy jasně potvrzuje například Donald Broom, britský vládní poradce pro zacházení se zvířaty:  „Vědecká literatura hovoří celkem jasně. Jejich schopnost cítit bolest je po anatomické, fyziologické i biologické stránce fakticky stejná jako u ostatních zvířat.“ Schopnost ryb cítit bolest uznává i český zákon na ochranu zvířat.

Ryby také vnímají strach a očekávání bolesti. Američtí výzkumníci publikovali studii, podle které některé ryby při pocitu ohrožení vydávají speciální (pro nás neslyšitelný) zvuk, který signalizuje zděšení. V jiné studii se zkoumala reakce na elektrický šok. Ryby evidentně odfrkly v reakci na ránu; od té doby odfrkávaly vždy, když viděly elektrodu – očekávaly bolest, kterou již zažily.
 
Přečtěte si, jak se získává rybí maso.

Použitá literatura:


Další informace: